மசாலா பொருட்கள் Spices

கடுகு | Mustard

கடுகு | Mustard

Mustard 50gms..

₹5.00

கடுகு உளுந்து | Mustard Urad Dal
சீரகம் | Cumin seeds

சீரகம் | Cumin seeds

Cumin seeds 50gms..

₹14.00

சோம்பு | Fennel Seeds

சோம்பு | Fennel Seeds

Fennel Seeds 50gms..

₹10.00

பெருங்காயம் | Asafoetida

பெருங்காயம் | Asafoetida

பெருங்காயம் Asafoetida 50gm..

₹15.00

மஞ்சள் | Turmeric

மஞ்சள் | Turmeric

மஞ்சள் Turmeric 50 gms..

₹10.00

மல்லி | Coriander Seeds

மல்லி | Coriander Seeds

மல்லி Coriander Seeds 100gms..

₹12.00

Showing 1 to 7 of 7 (1 Pages)