மளிகை பொருட்கள் Grocery

Refine Search


IR20 பச்சரிசி  IR20 Rawrice

IR20 பச்சரிசி IR20 Rawrice

IR20 Rawrice 1 Kg..

₹34.00

இட்லி அரிசி | Idli Rice
இட்லி குருணை | Idli Kurunai
சீரக சம்பா அரிசி | Seeraga Samba Rice
செல்ல பொன்னி அரிசி | Chella Ponni Rice
பச்சரிசி  குருணை | Rawrice Kurunai
கடுகு | Mustard

கடுகு | Mustard

Mustard 50gms..

₹5.00

கடுகு உளுந்து | Mustard Urad Dal
சீரகம் | Cumin seeds

சீரகம் | Cumin seeds

Cumin seeds 50gms..

₹14.00

சோம்பு | Fennel Seeds

சோம்பு | Fennel Seeds

Fennel Seeds 50gms..

₹10.00

பெருங்காயம் | Asafoetida

பெருங்காயம் | Asafoetida

பெருங்காயம் Asafoetida 50gm..

₹15.00

மஞ்சள் | Turmeric

மஞ்சள் | Turmeric

மஞ்சள் Turmeric 50 gms..

₹10.00

மல்லி | Coriander Seeds

மல்லி | Coriander Seeds

மல்லி Coriander Seeds 100gms..

₹12.00

கடலை பருப்பு |Bengal Gram Dal
தீட்டல் உளுந்து | Broken Urad Dal
துவரம் பருப்பு | Toor daal
நிலக்கடலை | Peanut

நிலக்கடலை | Peanut

Peanut  250gm..

₹33.00

பட்டாணி பருப்பு | Pea Paruppu
பாசி பயறு | Green Gram

பாசி பயறு | Green Gram

Green Gram 250gms..

₹28.00

பாசிப் பருப்பு | Moong dal
பாதாம் பருப்பு | Almonds
பொரி கடலை | Roasted Chana dal Gram

பொரி கடலை | Roasted Chana dal Gram

Roasted Chana dal Gram 250gm..

₹20.00

முந்திரி குருணை | Cashew granule
ஆச்சி 10ரூ பொடி | Aachi 10Rs powder

ஆச்சி 10ரூ பொடி | Aachi 10Rs powder

ஆச்சி 10ரூ பொடி Aachi 10Rs powder..

₹10.00

RMP அரிசி மாவு | RMP Rice Flour

RMP அரிசி மாவு | RMP Rice Flour

RMP Rice Flour 500gm..

₹22.00

RMP கடலை மாவு | RMP Gram Flour

RMP கடலை மாவு | RMP Gram Flour

RMP Gram Flour 500gm..

₹40.00

RMP கம்பு மாவு | RMP Bajra Flour

RMP கம்பு மாவு | RMP Bajra Flour

RMP Bajra Flour 500gm..

₹25.00

RMP முறுக்கு மாவு | RMP Murukku Flour
RMP ராகி மாவு | RMP Ragi Flour

RMP ராகி மாவு | RMP Ragi Flour

RMP Ragi Flour 500gm..

₹25.00

SVS அரிசி மாவு | SVS Rice Flour

SVS அரிசி மாவு | SVS Rice Flour

SVS Rice Flour 500gm..

₹22.00

SVS கடலை மாவு | SVS Gram Flour

SVS கடலை மாவு | SVS Gram Flour

SVS Gram Flour 500gm..

₹40.00

SVS கம்பு மாவு | SVS Bajra Flour

SVS கம்பு மாவு | SVS Bajra Flour

SVS Bajra Flour 500gm..

₹25.00

SVS சம்பா ரவை | SVS Samba wheat rava

SVS சம்பா ரவை | SVS Samba wheat rava

SVS Samba wheat rava 500gm..

₹50.00

SVS முறுக்கு மாவு | SVS Muruku Flour
SVS ராகி மாவு | SVS Ragi Flour

SVS ராகி மாவு | SVS Ragi Flour

SVS Ragi Flour 500gm..

₹25.00

GRB நெய் | GRB Ghee

GRB நெய் | GRB Ghee

GRB Ghee 10 Rs..

₹10.00

இதயம் நல்ல எண்ணெய் | Idhayam Gingelly Oil

இதயம் நல்ல எண்ணெய் | Idhayam Gingelly Oil

 Idhayam Gingelly Oil 50mlGood oil for heart..

₹14.00

Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)